ท่องเที่ยวประเทศไทย

11 สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน รวมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

11 สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน รวมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ภูมิภาคโทโฮคุหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีทั้งหมด 20 จังหวัด ผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นพูดภาษาถิ่นอีสานที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายกับภาษาลาว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ดนตรี ศิลปะการแสดง การเต้นรำ หมอลำ หรือเรื่องอื่นๆ เช่นเดียวกับสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมอื่นๆ CheckInChill จะพาคุณไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักในภูมิภาคโทโฮคุ ดูด้านล่าง

1. ปราสาทหินพนมรุ้ง

ปราสาทหินพนมรุ้ง ตั้งอยู่ใน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวะ ซึ่งมีการนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุด โดยตัวปราสาทประธานของ ปราสาทหินพนมรุ้ง จะตั้งอยู่ตรงศูนย์กลางของลานปราสาทชั้นในที่มีห้องที่เรียกว่า ห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐาน ศิวลึงค์ ซึ่งแทนองค์พระศิวะ แต่ทว่าประติมากรรมชิ้นนี้ได้สูญหายไป อีกทั้งยังมีปรากฏการณ์ของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงผ่านประตูทั้ง 15 บานเป็นแนวตรง โดยจะเกิดขึ้นในวันที่ 3 – 5 เมษายน และ 8 – 10 กันยายนของทุกปี ซึ่งจะเป็นในช่วงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น  ส่วนในช่วงเวลาของดวงอาทิตย์ตกที่แสงรอดผ่าน จะอยู่ในช่วงวันที่ 6 – 8 มีนาคม และ 6 – 8 ตุลาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความมหัศจรรย์และเป็นที่เที่ยวแหล่งสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

 

2. สามพันโบก

สามพันโบก ตั้งอยู่ใน ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี มีลักษณะเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง ที่เกิดการกัดเซาะของกระแสน้ำที่มีเวลานานมากกว่าพันปี จนเกิดเป็นร่องหินขนาดสูงใหญ่ที่มีรูปร่างแปลกตาและมีแอ่งเล็กแอ่งน้อยกระจัดกระจายอยู่บนลานหินที่มีจำนวนมากกว่าถึง สามพันหลุม ซึ่งจะมีระยะทางทอดยาวกว่า 5 กิโลเมตร ของทั้งสองริมแม่น้ำโขงทั้งไทยและลาว จนได้ชื่อที่ชาวบ้างต่างเรียกกันว่า ว่าแกรนแคนยอนน้ำโขง ทั้งนี้เวลาที่สามารถเข้ามาดูความสวยงามของ สามพันโบก ได้จะอยู่ในช่วง เดือน ตุลาคม – พฤษภาคม เนื่องจากเป็นเวลาน้ำลด ถ้าหากอยู่ในช่วงที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงมีมาก แก่งหินต่าง ๆ ก็จะจมอยู่ใต้แม่น้ำ

 

3. ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน

ทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อยู่ที่ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่บนพื้นที่ที่มีขนาดถึง 22,500 ไร่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์วิทยาเป็นอย่างมากเต็มไปด้วยพืชน้ำ พันธุ์ปลา และพันธุ์นกต่าง ๆ ภายในบึงหนองหานนักท่องเที่ยวจะได้ชมดอกบัวสีแดงบานเต็มทั่วผืนน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นได้ไกลจนสุดสายตา โดยช่วงที่นักท่องนิยมเข้ามาเที่ยวชมจะอยู่ในช่วง เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยดอกบัวจะเบ่งบานมากที่สุดตั้งแต่เวลา 06.00 – 11.00 น.

 

4. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง หรือ แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ในตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งโบราณคดีที่แสดงถึงการดำรงชีพในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ที่ได้จัดแสดงรวบรวมหลักฐานชิ้นสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำการเกษตร เครื่องปั้นดินเผา และวิถีชีวิตของคนไทยในยุคสมัยนั้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการขึ้นบัญชีโดยองค์การยูเนสโก้ให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย

5. พิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร หรือ พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูกุ่มข้าวตั้งอยู่ในตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดการฬสินธุ์ เป็นสถานที่ศูนย์วิจัยและจัดแสดงเกี่ยวกับไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยที่มีการขุดค้นพบซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ที่โครงสร้างของกระดูกยังคงความสมบูรณ์แบบอยู่ โดยภายในอาคารจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการจัดแสดงการกำเนิดโลก ส่วนที่ 2 แสดงการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตซึ่งรวมถึงไดโนเสาร์ และส่วนที่ 3 จัดแสดงการกำเนิดมนุษย์

 

6. เชียงคาน

เชียงคาน เป็นอำเภอหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเลย เป็นเมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งติดริมฝั่งโขง สุดเขตชายแดนของประเทศไทย โดยในย่านของชุมชนบริเวณนั้นมีลักษณะของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องแถวไม้ หรือบ้านไม้ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นเสน่ห์ของ เชียงคาน บรรยากาศโดยรอบมีความเงียบสงบ นักท่องเที่ยวจะได้ใกล้ชิดกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเชียงคาน อีกทั้งยังสามารถล่องเรือเพื่อเยี่ยมชมสัมผัสบรรยากาศของทั้งสองริมฝั่งแม่น้ำโขง

 

7. อุทยานแห่งชาติภูเรือ

 

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ที่มีเขตแดนติดกับประเทศลาว พื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติภูเรือ รายล้อมไปด้วยทิวเขาสูงสลับกับที่ราบเป็นบางส่วน สาเหตุที่มีชื่อว่า “ภูเรือ” มาจากลักษณะของเขาลูกหนึ่งที่มีหน้าผาชะโงกยื่นออกมาคล้ายกับเรือสำเภาใหญ่ และบริเวณที่ราบบนยอดเขาจะมีลักษณะคล้ายกับท้องเรือ ด้วยความสูงถึง 1,365 เมตรวัดจากระดับน้ำทะเล จึงทำให้ อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวนิยมเข้ามาพักผ่อน

 

8. ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย

 

ภูป่าเปาะ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า ฟูจิเมืองเลย ตั้งอยู่ใน ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นภูเขาที่มีลักษณะเป็นยอดตัดคล้ายกับภูเขาฟูจิ ของญี่ปุ่น โดยนักท่องเที่ยวสามารถชม ฟูจิเมืองเลย ได้ทั้งหมด 4 จุด ด้วยกัน ซึ่งแต่ละจุดจะมีมุมและวิวทิวทัศน์แบบ 360 องศา ที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังสามารถมองเห็นวิวของ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ , อุทยานแห่งชาตภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น และผาสามยอด จังหวัดหนองบัวลำภู ได้อีกด้วย

 

9. วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรืออีกชื่อคือ “วัดเรืองแสง” ตั้งอยู่ใน ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ความโดดเด่นของวัดแห่งนี้อยู่ที่ด้านของตัวพระอุโบสถ ที่ถูกออกแบบโดยการจำลองสภาพแวดล้อมมาจากวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาส ซึ่งความงามจะยิ่งปรากฏในช่วงเวลายามเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ภาพจิตรกรรมต้นกัลปพฤษ์บริเวณด้านหลังของอุโบสถจะเรืองแสงเป็นสีเขียวอันวิจิตรสวยงาม ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้ และเนื่องจากที่ตั้งของวัดอยู่บนเนินเขา ทำให้นักท่องเที่ยวยังสามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของบริเวณโดยรอบได้อีกด้วย ทั้งนี้ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดูต้นไม้เรืองแสงจะอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 – 20.00 น.

 

10. เทศกาลบั้งไฟพญานาค

เทศกาลบั้งไฟพญานาค ซึ่งมีจุดชมหลักอยู่ที่ ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เป็นปรากฎการณ์มหัศจรรย์ซึ่งมีลูกไฟสีแดงสว่างที่มีขนาดเท่าหัวแม่มือไปจนถึงฟองไข่ไก่ พุ่งขึ้นมาจากแม่น้ำโขง ขึ้นไปสู่อากาศเป็นเวลาประมาณ 5-10 วินาทีแล้วก็ดับหายไป ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนักท่องเที่ยวสามารถเริ่มชมได้ตั้งแต่เวลาพระอาทิตย์ตกดิน ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืน ซึ่งจะตกกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ถือว่าเป็นในช่วงของวันออกพรรษาพอดี และนอกจากนี้ยังมีแสดง มหรสพ แสง สี เสียง เกี่ยวกับตำนานบั้งไฟพญานาคอีกด้วย ทั้งนี้นอกจากจุดชมบั้งไฟพญานาค ยังไม่แต่เพียงที่อำเภอโพนพิสัยแห่งนี้เท่านั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถไปชมตามจุดต่างๆของจังหวัดหนองคายได้อีกที่ อำเภอสังคม อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอรัตนวาปี อำเภอบึงโขงหลง และ อำเภอปากคาด ของจังหวัดบึงกาฬ

 

11. มอหินขาว

 

มอหินขาว ตั้งอยู่ที่ตำบลซับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู่บนเขตอุทยานแห่งชาติภูแลนคา โดยที่ท่องเที่ยวมอหินขาว หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ สโตนเฮนจ์เมืองไทย จะมีลักษณะเป็นเสาหินขนาดใหญ่รูปทรงแปลกตาที่ถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งเรียงรายเป็นกลุ่มๆ จนเรียกได้ว่าเป็นความ unseen ของจังหวัดชัยภูมิ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวมักเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามของมอหินขาวแห่งนี้ และนอกจากนี้ในพื้นที่ใกล้ๆกัน ยังถูกจัดให้เป็นพื้นที่ลานกางเต้นท์สำหรับนักท่องเที่ยวเข้ามาแคมป์ปิ้งกันอีกด้วย เรียกได้ว่า มอหินขาว เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของภาคอีสานเลยก็ว่าได้

เป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับ 11 สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ “แดนอีสาน” มีที่ไหนถูกใจบ้างครับ? และในครั้งถัดไปเราจะมีเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวใดมาแนะนำ ก็อย่าลืมกดแชร์กดติดตาม ไม่พลาดทุกเรื่องที่เกี่ยวกับที่กิน ที่เที่ยว ที่พัก อย่างแน่นอน